O mnie

  • 1996 – 2000 Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Jeleniej Górze, licencjat w zakresie nauczania języka angielskiego
  • 2004 – 2005 Uniwersytet Wrocławski Studia Podyplomowe z tłumaczeń specjalistycznych
  • 2005 Cambridge University  – Certificate of Proficiency in English (CPE) (poziom biegłości językowej C2)
  • 2011 – 2013 Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu, mgr. w zakresie tłumaczenia specjalistyczne

Lata 2001 – 2003 spędziłem w Wielkiej Brytanii mieszkając w Londynie. W tym czasie pracowałem w środowisku międzynarodowym, wykorzystując język angielski w życiu codziennym, podczas rozmów w urzędach, bankach czy też innych instytucjach. Czas ten przyniósł mi wymierne korzyści językowe. Wtedy tak naprawdę miałem okazję zweryfikować i udoskonalić swoją zdobytą wiedzę  językową w prawdziwej komunikacji.